Temadag om arbetsvälbefinnande


Arbetsvälbefinnande är viktigt för alla. Skärgårdsföretagarens vardag kan te sig lite annorlunda i och med att man ofta jobbar väldigt säsongbetonat och ensamt. Det kan bli svårt att skilja mellan arbete och fritid och att kunna sätta gränser för vad man orkar med, samt känna igen tecken på utbrändhet hos sig själv. På vår temadag på Nestor's Back Pocket i Korpo diskuterade vi bland annat dessa frågor. Katri Wänninen, arbetshälsospecialist på Veritas Pensionsförsäkring inledde med att berätta om ett pensionsförsäkringsbolags syn på ämnet. Det uppstod diskussion bland annat kring varför och hur mycket företagare ska betala i pensionsförsäkring.

Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop med varandra, och därför hade vi även fysiska inlägg i programmet. Under ledning av Susanne Montag-Wärnå från Direktmotif rörde vi oss i rummet för att få nya perspektiv på tillvaron. Vi lärde oss också enkla knep att förbättra vår elasticitet under ledning av Marika Melkko från Skärgårdshälsan. Därefter tog vi lite frisk luft genom att slänga oss på Carfields cyklar och cykla till stranden, där vi också gjorde en mental övning. Efter detta fick vi ta del av en utsökt lunch, förberedd av William Hellgren. Eftermiddagen ägnades sedan åt att diskutera arbetsvälbefinnande med experter från KivaQ, Ove Näsman och Sabina Simola-Ström. Vi fick bland annat ta del av en enkät som visade indikationer på att våra skärgårdsföretagare upplever i genomsnitt högre arbetsvälbefinnande än referensgruppen av anställda i finländska företag. De 68 företagare som svarat på enkäten upplevde bland annat att deras arbete är meningsfullt och att de kan påverka det som berör deras arbetet, faktorer som bidrar till att man mår bra på jobbet. Våra deltagare fick till sist fundera på sin tidsanvändning i relation till sina naturliga styrkor, vilket var en ögonöppnare för många. Genom att fokusera på det som vi är bra på och tycker om att göra kan vi märkbart öka vårt arbetsvälbefinnande, men det kräver reflektion och mod att göra behövliga förändringar. Stort tack till alla som var med!