Archipelago Business Forum 2019Archipelago Business Forum arrangerades för andra gången 3.april 2019, denna gång i Stockholm i kulturcentret Artipelag, som gav en fin inramning för tillställningen. Temat för den här gången var Möjligheternas skärgård, genom hållbarhet, samarbete och innovation. Tillställningen samlade kring 80 deltagare från såväl den svenska, åländska som finska skärgården. Bland deltagarna fanns också projektpersonal, studerande från tre olika högskolor samt övriga intressenter, såsom representanter för olika kommuner.


Forumet öppnades med en välkomsthälsning från projektledare Annemari Andrésen från Yrkeshögskolan Novia, som är lead partner i projektet. Ingrid Westerfors från projektpartner Drivhuset modererade den första sessionen. Thomas Hjelm från Destination Utö inledde forumet med att tala om de viktigaste sakerna man skall tänka på för att skapa en lockande destination. Man ska fokusera på det naturliga, de styrkor och resurser som redan finns i destination. På Utö utgörs dessa av tre områden: natur, kultur och motion. När man har koll på sina kärnområden och bygger tjänster kring dem har man en väldigt god chans att skapa en attraktiv destination för olika turistgrupper, både under och utanför säsongen. I dagsläge samarbetar 14 organisationer på Utö kring detta och man har bland annat initierat ÖtillÖ-swimrun evenemanget på Utö, för att locka besökare utanför säsongen. Som Thomas uttryckte det: ”Collaboration is everything”.


Karin Almlöf från Greenoffshore och Företagarföreningen på Sandhamn, talade om utmaningar i besöksnäringen med avstamp från attraktionskraft, affärsmöjligheter och ambassadörer. Det finns enligt henne många affärsmöjligheter, såsom digitaliseringen, intresset för havet och även klimatångesten, som leder till att inhemska turister väljer att semestra mer lokalt. Å andra sidan finns en avigsida med ökade mängder besökare, som man bör beakta och eftersträva hållbara lösningar. Karin uppmanade lyssnarna att våga pröva på nya saker i samverkan med andra.


Robin Teigland, som är professor inom företagsekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola och vid Handelshögskolan i Stockholm, berättade om utmaningen att inte kunna förutspå hur framtidens företag kommer att se ut och fungera i ett konstant föränderligt samhälle. Det blir allt mera vanligt att inte jobba på kontor utan i s.k. Co-working spaces, som kan finnas varsomhelst. Robin talade också om att det är viktigt att använda sig av de resurser man har och fundera över hur man kan återanvända material för att skapa en cirkulär ekonomi, vilket hon testat i Peniche i Portugal där hon medverkar i att utveckla regionen. Robin poängterade att det krävs en stark vision och starkt samarbete för att skapa dessa framtida digitala, cirkulära ekonomier.


Michael Björklund, grundaren till Smakbyn på Åland, och Gustav Otterberg, kökschef på Artipelag gav sina synpunkter på hur samarbetet inom gastronomin i skärgården kan utvecklas. Samtalet modererades av Tommy Larsson-Segerlind från Södertörns Högskola. De båda kockarna tog upp vikten av att använda sig av lokala producenter och livsmedel men sade att det alla gånger inte går att enbart använda sig av dem på grund av till exempel leveranstider. De nämnde också att företagare inte skall vara rädda för att ta kontakt med bland annat restauranger, för det finns flera producenter med fina produkter som man inte vet om att de ens finns. En lista på leverantörer efterlystes, och projektet håller faktiskt redan på att sammanställa en sådan.


Lunchen serverades i Artipelags huvudbyggnad, där vi fick njuta av en meny inspirerad av smaker från skärgården som kökschefen Gustav Otterberg med hans team tagit fram. Under lunchen hade man placerat deltagarna så att de fick sitta med andra företagare de kunde ha samarbetsmöjligheter med. Efter lunchen fanns det möjlighet att bekanta sig med studerandearbeten som gjorts i samarbete med Archipelago Business Development-projektet.


Eftermiddagens program bestod av workshops som leddes av Johanna Lindström från Åbo Akademi. Deltagarna blev indelade i fem grupper med olika teman och problem som de tillsammans skulle diskutera kring och försöka komma på olika lösningar till. De fem olika områdena var: nya boendelösningar, samarbete kring gastronomi, start-up verksamhet, gemensamma marknadsföringsmodeller och service design i skärgården. Flera olika förslag presenterades under den gemensamma genomgången och dessa kommer att sammanfattas och publiceras i den av projektet utvecklade Skärgårdsföretagarportalen, som lanserades av Tommy Larsson-Segerlind. I portalen samlas projektmaterialet, länkar till viktiga aktörer ur skärgårdsföretagarsynvinkel, kontakter till högskolorna för studentuppdrag samt forskning kring olika skärgårdsteman. Portalen hittas på archipelagobusiness.nu och fylls på med material allt eftersom det blir färdigt. Här läggs också filmmaterial bland annat från forumet upp.

I samband med forumet ordnades en fototävling med titeln ”Creative Archipelago”. Vi fick in kring 50 bidrag och juryn bestående av Janne Gröning, fotograf från Iniö, Annemari Andrésen och Matilda Wiking från Drivhuset utsåg vinnaren som publicerades i slutet på forumet. Janne Stenroos från Pargas vann en skärgårdsupplevelse för två med sin bild ”Give the light to yourself, then nobody can take it away”. Juryns motivering: En vacker stjärnklar bild. Där människa möter natur och skapar kreativ vardagsmagi i vår skärgård. Grattis Janne!


Forumet avslutades med mingel i Artipelags huvudbyggnad där deltagarna kunde nätverka och diskutera dagen samt framtiden med andra skärgårdsföretagare. Deltagarna och arrangörerna verkade vara mycket nöjda med dagen och det minglades friskt innan en del av gänget åkte vidare till Utö, medan andra sökte sig hemåt eller mot färjan till Åland och Finland. Ett stort tack till alla som var med, vidareutvecklandet av skärgården fortsätter trots att projektet närmar sig sitt slut!