TEMADAG OCH REKRYTERINGSMÄSSA

Januari månad avslutades med den andra rekryteringsmässan i rad som Archipelago Business Development ordnade på det anrika kårhuset Kåren i Åbo. Rekrytering är fortsättningsvis en utmaning för skärgårdsföretagare, då verksamheten är väldigt säsongbetonad och många skärgårdsföretagare även måste ordna boende för sina arbetstagare som kommer från annan ort. Denna gång inledde vi dagen med en rekryteringsrelaterad temaförmiddag, som även besöktes av en grupp Novia studerande som inledning till kursen Human Resource Management. Vi fick först lära oss om hur bemanningsföretag fungerar av Vesa Suominen, chef för VMP i Åbo. Att rekrytera personal är tidskrävande (och speciellt kockar verkar vara svåra att hitta) och det finns risker med att anställa personal, som företagaren kan undvika genom att i stället hyra in personal. Även studerande uppmanades att skicka in sin CV till olika bemanningsbolag för att bredda möjligheterna till att hitta anställning. Efter detta fick vi höra om vad man bör beakta då man gör upp arbetsavtal av Veritas Christel Wedenberg. Vi diskuterade bland annat tidsbundna arbetsavtal, prövotider, kollektivavtal och pensionsvillkor.

På eftermiddagen var det dags för rekryteringsmässan i stora salen. Uppskattningsvis några hundra studerande besökte de olika borden där de 20+ företagen presenterade sig och sina rekryteringsbehov. Urvalet var brett; från banker och bemanningsbolag till turismföretag i skärgården och även luftfotografering! Många fyllde i ansökningsblanketter och blev intervjuade av såväl potentiella arbetsgivare som media. Vi hoppas det nappade och att utbudet mötte efterfrågan!