Temadag om kundbetjäning

Vår temadag som gick under namnet "Kundbetjäning i världsklass" samlade närapå 40 personer på Stadshuset i Pargas. Såväl skärgårdsföretagare som medarbetare vid Pargas stad deltog i tillfället. Vi fick först höra om bakgrunden till tävlingen i kundbetjäning, som gick av stapeln under hösten i Pargas centrum och Dalsbruk. Initiativet till tävlingen kom från företagsrådgivaren John Forsman från Pargas stad, som ville fästa mer uppmärksamhet vid vikten av god kundbetjäning. Kimitoön var inte sen att haka på, och man beslöt pilotera konceptet i mindre skala för att sedan göra detta till en årligen återkommande tävling som omfattar hela staden/kommunen.

Enkäten designades av 2 studerande från Yrkeshögskolan Novia, Mira och Sofie, som deras pro seminarium-arbete. Pargas och Kimitoön delade sedan länken via sina kanaler och under de två veckor som undersökningen var öppen fick man totalt 1172 svar. Mira och Sofie presenterade resultaten under tillfället och kunde konstatera att majoriteten av respondenterna eftersträvar att använda sig av lokala tjänster och är väldigt nöjda med kvaliteten på tjänsterna. Det man värdesätter högst är vänlig personal, betjäning på det egna modersmålet samt flexibilitet och smidighet. Av detta fick vi smakprov när vinnarna av tävlingen, Axel Eriksson från K-Market Kompis i Dalsbruk och Karl-Johan Bäckström från City Gold i Pargas berättade om hur de ser på kundbetjäning. Axel berättade hur han eftersträvar att hitta lösningar till kundens problem genom att komma med förslag till lämpliga alternativ om det är något som saknas, samt att se till att beställa in det till nästa gång. Kalle berättade hur han till och med öppnar butiken sent en lördag kväll när någon kommer på att hen glömt bort bröllopsdagen, som infaller nästa dag. Tala om kundservice! Bägge betonade förutom vikten av att vara lyhörd inför kundens behov även vikten av att se till att personalen mår bra och känner sig viktig för verksamheten, då det reflekteras direkt i kundbetjäningen.

Efter detta fick vi höra lite mer teori kring vad det är som gör en kund nöjd eller missnöjd av Jacob Mickelsson, som doktorerat i tjänstemarknadsföring. Han uppmanade oss att våga be om och ta emot även negativ feedback och gav oss råd gällande hur man kan hantera missnöjda kunder, så att de till slut blir till och med nöjdare än de var från början. Eller som Axel uttryckte sin filosofi: "se till att kunden är gladare när den går ut än den var när den kom in".