Skärgårdsverkstad i Houtskär 1.11.2018

Företagare och invånare från Houtskär och andra skärgårdsorter samlades till Skärgårdsskolan för att tillsammans fundera hur man lockar fler invånare, skapar nya arbetsplatser och får besökare att komma till Houtskär utanför sommarsäsongen. Archipelago Business Development ordnade tillfället i samråd med projektet Houtskär i utveckling samt Pargas stad.


Kvällen faciliterades av Hanna Guseff från YH Novia och fem tradenom-studerande från Novia hade ansvaret att fungera som ledare i de mindre grupperna, där deltagarna ivrigt diskuterade Houtskärs möjligheter. Arbetet resulterade i flera intressanta och utvecklingsbara förslag. Ett förslag var att framhäva faktum att Houtskär har Finlands högsta midsommarstång genom att dekorera midsommarstängerna även under övriga årstider, t.ex. speciellt inför julen. Houtskär är känd för sina tomater medan Houtskärs fina potatisar är mindre kända - med hjälp av projektet KulTa kommer man att börja jobba för att lyfta fram fina råvaror som produceras i Houtskär. För att locka invånare till Houtskär kunde man mer poängtera tillgängligheten av basservice såsom skola, äldre omsorg, hälsovård, bibliotek o.s.v. i yttre skärgården. "Mer tid för annat än arbete"- sloganen kunde också användas för att locka invånare till skärgården. Kvällens idéer ’poängsattes’ av deltagarna och Houtskär i utveckling projektet med Ulla Mattsson-Wiklén i spetsen kommer att jobba vidare med de förslag som fick flest röster.


Kvällen resulterade även i en överenskommelse om att grunda en arbetsgrupp med fokus på företagarfrågor i Houtskär. Arbetsgruppen kommer att bestå av företagare & Pargas Stads representanter. Vi tackar alla deltagare för aktivt engagemang!