Temadag om prissättning och likviditet

Konferensutrymmet på Bjärkas Golf var fyllt till brädden igår då skärgårdsföretagare samlades på vår temadag, denna gång på Kimitoön. Dagens tema var prissättning och likviditet; vad man ska beakta då man prissätter sina produkter och hur man försäkrar att det finns pengar i kassan. Novias lektorer Rolf Gammals och Timo Kerke uppmanade företagarna att vid prissättning fundera över sina kostnader, konkurrenternas priser och värdet för kunden. De tog också upp olikheter mellan branscher gällande prissättning och gav råd gällande vad man ska tänka på för att uppnå bättre likviditet. Radio Vega var också med och intervjuade våra företagare och projektpersonal. Efter en god lunch fortsatte vi dagen med individuella samtal, där företagarna fick rådfråga våra experter om prissättning och annat de funderade på. Liksom på övriga temadagar, satte de också stort värde på att få träffa och diskutera med andra företagare, och bevisligen uppstod åtminstone ett nytt samarbete under dagen!


ABD
Archipelago Business Development
PROJEKTLEDARE
Annemari Andrésen
annemari.andresen@novia.fi

+358-44 762 3183

YH Novia

Henriksgatan 7

20500 Åbo

Finland

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
KONTAKTA OSS