Förstå dina siffror

Under en av vårens vackraste och varmaste dagar hjälpte Novias lektorer Marika Nygårdas och Timo Kerke ett tiotal skärgårdsföretagare att förstå sina siffror på Hotell Stallbacken i Nagu. Vi fick lära oss hur man ska läsa ett bokslut, vad en balans- och resultaträkning består av samt vilken skillnaden mellan fasta och rörliga kostnader är. Vi fick också övning i hur man kan kalkylera lönsamhet och vilka nyckeltal man bör följa. Företagarna fick i grupp lösa kvistiga uppgifter, bland annat kring vilken effekt det har på lönsamheten om man ger lite rabatt. Efter en god lunch i solen på Stallbackens mysiga terrass fick företagarna ännu individuell handledning av våra experter med sina frågor kring bokslut, lönsamhet och annat. En nyttig och bra dag som kommer att få uppföljning på hösten!