Temadag om försäljning och paketering i Mariehamn

Ett trettiotal företag från Åland och fastlandet sammanstrålade på Alandica i Mariehamn för att höra säljcoachen Ulla-Lisa Thordén avdramatisera försäljning på ett mycket säljande sätt! Publiken fick tips gällande vad man ska tänka på vid försäljning: hur man gör försäljning mer lustfyllt men samtidigt systematiskt, vilka fallgropar man ska undvika och hur man prissätter sina produkter och tjänster på ett vettigt sätt. Vi fick också träna på säljsamtal rygg-mot-rygg. Efteråt bjöds det på mingel och det uppstod snabbt livliga diskussioner i olika grupperingar, deltagarna fick med sig en mängd nya bekantskaper och kontakter, vilka förhoppniningsvis leder till ökat samarbete företagen emellan. En mycket lyckad eftermiddag och kväll!