top of page

Acceleratorn- kärt återseende

Efter en paus på några månader, då företagarna loopat sina tankar och idéer med potentiella kunder och på andra sätt vidareutvecklat sina affärsidéer, träffades vi igen på alla hjärtans dag. Denna gång besökte vi SparkUp i Åbo och fick samtidigt en inblick av Tom Palenius i deras verksamhet och det stöd de erbjuder företagare. Till vår glädje kunde vi konstatera att flera av våra deltagare kommit vidare med att etablera nya kundkontakter, hitta potentiella samarbetsparter, testa nya produkter och anpassa prissättningen av sina tjänster. Den viktiga lärdomen är att våga fråga kunderna och utveckla sin verksamhet enligt de svar man får!


bottom of page