Temadag Marknadsföring och branding

24.1 tog sig skärgårdsföretagare, studerande och andra intressenter genom snöstorm till YH Novia för att delta i vår temadag gällande marknadsföring och branding. Sanna-Maria Sarelius från ÅCommunications inledde dagen med att tala om hur man bygger brand för småföretag. Hon menar att småföretag har de bästa förutsättningarna att bygga personliga och långvariga kundrelationer. Efter Sanna-Maria berättade Camilla Ekman från Novia om hur man "reser med kunden" och vad man bör tänka på i olika faser av kundförhållandet. Hanna Guseff från Novia talade om varumärkesstrategi i praktiken och aktiverade publiken att fundera på vad man eventuellt ännu behöver utveckla i sitt företag. Efter lunchen jobbade vi i olika grupper tillsammans med våra studerande; en del studerande avrapporterade marknadsanalyser de gjort, andra startade nya projekt i branding eller kundrelationshantering tillsammans med våra deltagarföretag. Övriga företagare funderade på sin marknadsföring tillsammans med våra coacher. En bra och produktiv dag!