Utö affärsklinik

16.11 hade vi en s k affärsklinik där företagen fick lära sig arbeta i direkt dialog med kunder via en arbetsmetod, loop-metoden, som tagits fram av Drivhuset. Företagen fick arbeta utifrån sitt nuläge med att se hur vi kan stärka Utö som en besöksdestination. Arbetet kommer att följas upp genom att bl a titta på hur digitala tekniker som mobiler och sociala medier påverkar tjänster och marknadsföring. Detta är en första träff i en serie av träffar som projektet kommer att göra på olika öar runt om i Stockholms skärgård.