top of page

Temadag Analyser

Onsdagen 15.11.2017 träffades skärgårdsföretagare och Novia studerande på Villa Lande i Kimito för att lära sig mer om olika typer av analyser. Hanna Guseff från Novia berättade om vilka saker man ska beakta då man planerar en undersökning och berättade om olika alternativa tillvägagångssätt. Företagarna jobbade med problemformulering och planerade sedan tillsammans med studerande hur de ska genomföra sina marknads-, kund- eller konkurrentanalyser. Nu kommer våra studerande att jobba med att ta fram data som ska användas som beslutsunderlag för affärsutveckling!


bottom of page