Temadag Analyser

Onsdagen 15.11.2017 träffades skärgårdsföretagare och Novia studerande på Villa Lande i Kimito för att lära sig mer om olika typer av analyser. Hanna Guseff från Novia berättade om vilka saker man ska beakta då man planerar en undersökning och berättade om olika alternativa tillvägagångssätt. Företagarna jobbade med problemformulering och planerade sedan tillsammans med studerande hur de ska genomföra sina marknads-, kund- eller konkurrentanalyser. Nu kommer våra studerande att jobba med att ta fram data som ska användas som beslutsunderlag för affärsutveckling!


ABD
Archipelago Business Development
PROJEKTLEDARE
Annemari Andrésen
annemari.andresen@novia.fi

+358-44 762 3183

YH Novia

Henriksgatan 7

20500 Åbo

Finland

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
KONTAKTA OSS