Skärgårdsverkstad - Framtidens Iniö

Archipelago Business Development ordnade tillsammans med Pargas stad och föreningen Pro Iniö en skärgårdsverkstad på församlingshemmet i Iniö 9.10.2017. Tillfället väckte mycket intresse och samlade hela 60 personer! Novias tradenomstuderande deltog i verkstaden, som gick ut på att generera idéer för Iniö för att säkerställa en livskraftig framtid med nya invånare, säsongöverskridande lösningar och fler arbetsplatser. Många goda idéer kom fram i de olika grupperna, allt från fler hyresbostäder till mer aktiviteter för barn och bättre marknadsföring av Iniö. Parallellt pågick en barnverkstad ledd av Yrkeshögskolan Novias studerande inom samhällspedagogik. Som nästa steg kommer Pro Iniö att sammanställa materialet för att välja vad man går vidare med.