Acceleratorn är igång!

Idag startades vårt Archipelago Accelerate-program på Stadshuset i Pargas. Den fina inramningen i styrelserummet Styrhytten gav oss en värdig start på ett program som vi hoppas kommer att generera många nya tankar, affärsidéer och kontakter entreprenörer emellan. 11 företagare eller blivande sådana får hjälp med att utveckla sina idéer i samråd med andra genom att Loopa, Pivotera och Pitcha under ledning av Drivhusets drivande och inspirerande Lotta. Den första träffen var mycket lovande med entusiastiska enterprenörer efteråt och kommer att efterföljas av fyra träffar till inom en nära framtid.