Temadagar 2017-18

Archipelago Business Development arrangerar temadagar med företagskliniker åren 2017 och 2018. Förmiddagarna består av expertföreläsningar öppna för alla intresserade företag och entreprenörer. Eftermiddagarna reserveras för rådgivning och utvecklingsarbete i företagskliniker för de företag som är med i projektet.

Boka gärna dagarna redan nu i din kalender! Mer information på vår facebook-sida.

Onsdag 15 november 2017: Analyser (marknad, trender, kund), Kimito Villa Lande

Onsdag 24 januari 2018: Marknadsföring och kommunikation, Åbo, Yrkeshögskolan Novia

Onsdag 14 mars 2018: Affärsutveckling, Mariehamn

Onsdag 16 maj 2018: Förstå dina siffror, Nagu

Projektet arrangerade tillsammans med Pargas stad en företagsfrukost 6.6.2017 på Hotel Stallbacken / Grännäs Bed & Breakfast i Nagu. Hotel Stallbacken erbjuder logi av hög klass, konferens- och festutrymmen samt restaurangtjänster i en genuin och historisk skärgårdsmiljö. Därtill finns möjlighet till Bed & Breakfast i Inspektorsbostaden som ursprungligen var ett sädesmagasin. Företagsfrukosten ägde rum inne i den ombyggda ladugården och samlade morgonpigga företagare kring intressanta diskussioner om värdegrunder, målgrupper och nätverkande tillsammans med coacher och studerande från Yrkeshögskolan Novia.

För mera information om temadagarna kan du kontakta följande personer på Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi:

Hanna Backman: expertis i marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling

hanna.backman@novia.fi

Camilla Ekman: expertis i marknadsföring, marketing automation, brand building

camilla.ekman@novia.fi

Timo Kerke: expertis i bokföring, ekonomistyrning, beskattning, entreprenörskap, affärsutveckling

timo.kerke@novia.fi

Marika Nygårdas-Koivisto: expertis i bokföring och kalkylering, beskattning, affärsutveckling

marika.nygardas-koivisto@novia.fi

Stefan Lång: expertis i internationell marknadsföring, affärsutveckling, kontaktperson för åländska företag

slang@abo.fi