FIRMAFEST!

"FIRMAFEST - seminarium för affärsutveckling med lunchmingel" gick av stapeln 26.4.2017 på Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Inbjudna företagare, näringslivsutvecklare, representanter för kommuner och högskolor i regionen samt studerande fick ta del av erfarenheter om samverkan entreprenörer emellan, tips och verktyg för att driva sina verksamheter till kundsuccé och möjlighet till mingel med andra företagsamma företagare. I tillställningen deltog cirka 60 personer. Seminariet är det första av tre som projektet arrangerar: sommaren 2018 arrangeras ett seminarium i Mariehamn och våren 2019 i Stockholm.

Att utvecklas kreativt tillsammans

Maja Granstubb producent på Konstverkstaden Malakta & Malakta Films inledde med att presentera verksamheten som bedrivs i ett tidigare mejeri i Malax. Där har man byggt upp ett centrum för kreativitet, kultur och konst i en inkluderande gemenskap. De arrangerar bland annat event och internationella workshops i Malakta Labs och erbjuder en mötesplats för samskapande i regionen. Malakta films gör produktioner för bland annat YLE, Finlands public service-bolag för radio och TV. Majas särsintresse finns i produktioner för barn och hon har erfarenhet av arbete med till exempel flera julkalendrar på TV. Majas konkreta råd är att inte panta på kontakter - det gynnar alla att man delar med sig, det som stärker dig stärker regionen och gå samman med andra för att kunna erbjuda större helhetslösningar.

Kunden sitter på svaret!

Värdefulla tips, konkreta verktyg och nyttig övning under handledninga av Lotta Lehikoinen från Drivhuset Sverige. Lotta är affärsutvecklare på Drivhuset och har jobbat med entreprenörer i olika faser av utveckling sedan 2009. Deltagarna fick introduktion till Drivhusets metod LOOPA som är en handlingsbaserad affärsutvecklingsmetod för att utveckla nya och befintliga verksamheter. Metoden bygger på kontinuerlig interaktion med potentiella kundsegement/målgrupper i syfte att skapa värde. På gång ett litet prov kring samarbete i uppgörande av en BMC Business Model Canvas, en idé av Alexander Osterwalder.

Samverkan och tillväxt i Rosland

I Rosland som överspänner norra Stockholm, Roslagen, Åland och Åbo finns ca 42 500 företag och antalet växer hela tiden. Anna Nöjd verkställande entreprenör på RoslandsMinglet berättade om hur det bransch- och gränsöverskridande affärsnätverk man skapat har gett upphov till ett antal framgångsrika affärer och gynnat samarbetet mellan företagen i regionen Rosland. Hon tipsade om hur man kan förbereda sig för ett framgångsrikt mingel: sätt ett tyligt mål för ditt mingel (vad vill du få ut av tillställningen?), förbered öppningsfraser, ställ frågor, svara på frågor och berätta om din verksamhet, ta in vistkort eller byt digitala visitkort.

Lunchen avnjöts under glatt mingel och ett färglatt ballonghav! Trevlig Valborg!