top of page
"Projektet Archipelago Business Development vill skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i skärgården"

Archipelago Business Development

Projektet Archipelago Business Development vill skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgård över nations- och generationsgränser. Samverkan mellan entreprenörer, nystartade företag och studerande kan skapa nya marknader, stärka områdets konkurrenskraft och möjliggöra tillväxt.

Projektet erbjuder punktinsatser eller längre utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen. Exempel på detta är startup-kompetens, coaching-tekniker och innovativa modeller för affärsutveckling som stöder de deltagande företagen. Inom projektet erbjuds även hjälp med digitalisering, logistik, lönsamhet, marknadsföring, redovisning och rekrytering mm. Studerande på partnerhögskolorna deltar genom co-coaching, praktikperioder, projekt och examensarbeten.

 

Målet är att utveckla tio nya affärsmodeller genom diversifiering, säsongöverskridande lösningar eller samverkan över landsgränser. Projektet vill involvera minst 60 små eller medelstora företag och har som målsättning att fem nya startup-företag etableras. Är du intresserad av att medverka, kontakta oss!

ABD
Archipelago Business Development
PROJEKTLEDARE
Annemari Andrésen
annemari.andresen@novia.fi

+358-44 762 3183

YH Novia

Henriksgatan 7

20500 Åbo

Finland

Kontakta oss

Success! Message received.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
bottom of page