top of page

START     OM ABD     INNEHÅLL     AKTIVITETER    PARTNERS     BLOGG

Acceleratorprogram

Projektet erbjuder 1-2 åriga utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen. Programmet läggs upp på basen av företagets kartlagda behov och utmaningar. Programmet genomförs under handledning av coacher och experter i affärsutveckling samt med hjälp av studerande på partnerhögskolorna. Drivhusets affärsutvecklingsmetod LOOPA används för att utveckla och testa affärsidéerna. 

Mobila businesskliniker

Den mobila business kliniken erbjuder snabba lösningar på akuta problem. Kliniken kommer ut i skärgårdsregionerna i Åboland, på Åland och i Stockholm. Rundturer görs med expertis inom till exempel affärsutveckling, marknadsföring, försäljning och digitalisering. Tidtabeller över när och var den mobila business kliniken rör sig publiceras på hemsidans startsida samt vår Facebook-sida.

Seminarier för affärsutveckling

Under projekttiden arrangeras tre seminarier med aktuella teman: 26.4.2017 i Åbo, i oktober 2018 i Mariehamn och våren 2019 i Stockholm. På seminarierna kan du ta del av föreläsningar med experter, success stories från fältet och verkstäder med business coaching samt rekryteringsmöjligheter. Du träffar andra företagare för samtal kring samverkan och bygger ditt nätverk av kontakter.

ABD
Archipelago Business Development
PROJEKTLEDARE
Annemari Andrésen
annemari.andresen@novia.fi

+358-44 762 3183

YH Novia

Henriksgatan 7

20500 Åbo

Finland

Kontakta oss
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon

Success! Message received.

bottom of page