Time TBD

|

Location TBD

SVERIGE: Affärsklinik maten och gastronomin som drivkraft för ökad lönsamhet

Du får råd och konkret stöd kring hur du kan utveckla din marknadsföring, dina produkter, samt förbättra marknadskommunikationen genom att ta fram sensoriska profiler för dina produkter.

Registration is Closed
See other events
SVERIGE: Affärsklinik maten och gastronomin som drivkraft för ökad lönsamhet

Tid & plats

Time TBD

Location TBD

Om evenemanget

Vi kommer att konkret och handgripligt arbeta med konceptutveckling. Spåret omfattar tre olika inriktningar: 1) Marknadsföring och destinationsutveckling utifrån gastronomin och platsen, där vi använder väl beprövade utvecklingsverktyg för att stärka ditt företag och ditt utbud. 2) Utveckla produkter som du sedan kan använda i din marknadsföring. Vi utvecklar rätter och produkter vid behov och bidrar med kompetent feedback på befintligt produktutbud. Vi arbetar med kvalitet och produktutbud och hjälper dig även att arbeta mot mattävlingar som kan synliggöra dina produkter. 3) Vi bygger relevanta nätverk i Stockholms skärgård och över gränserna mot Åland och Åbolands skärgård.

Kontakta Paulina Rytkönen, paulina.rytkonen@sh.se, tel.+46-73 954 1517